Tenryo Koshu Junmai Dai Ginjyo Sake

Tenryo Koshu Junmai Dai Ginjyo Sake